Aktualności

Debata społeczna w Kurowie

Data publikacji 20.11.2023

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - pod takim hasłem w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z powiatu puławskiego. Celem spotkania było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami gminy Kurów oraz wymiana informacji mająca na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Wczoraj w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie odbyła się debata społeczna dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie gminy Kurów, a w szczególności bezpieczeństwa osób starszych.  Została ona zorganizowana i przeprowadzona przez policjantów z Komisariatu Policji w Kurowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Puławach. W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Puławach młodszy inspektor Rafał Skoczylas, Komendant Komisariatu Policji w Kurowie podinspektor Tomasz Tomaszewski, Wójt Gminy Kurów Pan Arkadiusz Małecki, Przewodniczący Rady Gminy Kurów Pan Artur Poniewierski, radni i sołtysi z terenu gminy Kurów oraz mieszkańcy gminy. Celem debaty było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie rozwiązań dla uciążliwych oraz zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców problemów. 

Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości, głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Kurowie, podinspektor Tomasz Tomaszewski. W swoim wystąpieniu wprowadził zgromadzonych w tematykę spotkania i zwrócił uwagę na celowość organizowania debat społecznych, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną oraz wymianę informacji. Pan Komendant przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Kurów, porównując dane do kilku lat wstecz oraz zwracając szczególną uwagę na obszary wymagające ścisłej współpracy Policji ze społecznością lokalną.

Następnie omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przedstawiono jak szybko i w prosty sposób można nanieść na mapie miejsce, w którym występują potencjalne zagrożenia. Policjanci mówili też o możliwościach i udogodnieniach aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy spotkania  dowiedzieli się, w jaki sposób mogą znaleźć kontakt do swojego dzielnicowego lub jak dotrzeć do najbliższej jednostki Policji.

Z kolei komisarz Wojciech Warszawski - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego puławskiej komendy przedstawił stan bezpieczeństwa na drogach gminy Kurów, prównując dane z całego powiatu i gminy. Odpowiedział również na liczne pytania z zakresu ruchu drogowego. 

Podczas debaty nie zabrakło również okazji by ostrzec przed oszustami, działającymi metodą "na wnuczka", "policjanta", "prokuratora" czy "maklera giełdowego". Uczestnicy dyskutowali o metodach działania oszustów oraz o sposobach zabezpieczenia się przed tego rodzaju przestępstwami. 

Nie brakowało pytań oraz propozycji rozwiązania nurtujących mieszkańców problemów. Uczestnicy debaty byli aktywni, poruszali różne zagadnienia oraz przedstawiali własne propozycje rozwiązań, które stanowią dla Policji cenne wskazówki, w jaki sposób pełnić służbę i co robić by poprawić poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Kurów. 

Kontakty z lokalną społecznością są dla funkcjonariuszy okazją do przekazania wiedzy o tym, jak unikać zagrożeń ale jednocześnie stanowią źródło wiedzy na temat potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa w powiecie. O tym co i w jaki sposób udało się rozwiązać ze zgłoszonych problemów, mieszkańcy będą mieli okazję przekonać się na zaplanowanej debacie ewaluacyjnej.

komisarz Ewa Rejn - Kozak

Powrót na górę strony