Aktualności

Odprawa roczna puławskich policjantów

Data publikacji 14.02.2024

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy puławskich policjantów. W odprawie wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk, kadra kierownicza puławskiej jednostki oraz zaproszeni goście - włodarze miast i gmin z powiatu puławskiego na czele ze Starostą Puławskim Panią Danutą Smagą.

Wczoraj w sali konferencyjnej puławskiej komendy odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Puławach za 2023 rok. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk, któremu meldunek o gotowości do rozpoczęcia odprawy złożył I Zastępca KPP w Puławach podinsp. Mariusz Marzec.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Puławach mł. insp. Rafał Skoczylas, który powitał uczestników i przedstawił harmonogram przebiegu spotkania. Następnie podsumował rok pracy pionu kryminalnego puławskiej jednostki oraz omówił zagadnienia kadrowe i przedsięwzięcia realizowane z innymi podmiotami. Nakreślił również nowe kierunki działania oraz zadania, jakie na bieżący rok mają do realizacji puławscy policjanci.

kadra kierownicza oraz samorządowcy

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach podinsp. Mariusz Marzec, który omówił pracę pionu prewencji, w tym ruchu drogowego porównując osiągnięte wyniki do lat ubiegłych. 

Ostatnią prezentację, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego przedstawił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk. Pan Komendant podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wysoki poziom służby i pracy oraz osiągnięte wyniki, które przekładają się na zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W swoim wystąpieniu, insp. Jerzy Czebreszuk podkreślił zaangażowanie policjantów w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w pobliżu granicy wschodniej w związku z występującymi w tym rejonie zagrożeniami.

Na zakończenie spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Puławski Pani Danuta Smaga oraz Wójt Gminy Wąwolnica podziękowali kadrze kierowniczej oraz policjantom za profesjonalną służbę, doskonałą współpracę oraz wspólne działania profilaktyczne mające realny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego. 

komisarz Ewa Rejn - Kozak

  • I Zastępca KPP w Puławach składający meldunek I Zastępcy KWP w Lublinie
  • KPP w Puławach przemawiający obok trzy osoby siedzą przy stole
  • KPP w Puławach przemawiający do kadry kierowniczej i gości
  • KPP w Puławach prezentujący slajd z mapą powiatu w tle goście przy stole
  • I Zastępca KPP w Puławach prezentujący treść wyświetlonego slajdu
  • I Zastępca KWP podczas prezentacji w tle kadra kierownicza komendy
  • Starosta komendant powiatowy I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie oraz I zastępca komendanta powiatowego
  • kadra kierownicza KPP w Puławach
  • uczestnicy odprawy rocznej na sali
Powrót na górę strony