Kierownictwo - KPP Puławy

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Puławach  podinspektor Rafał Skoczylas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Puławach

podinsp. Rafał Skoczylas

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach  młodszy inspektor Marcin Kotulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach

mł. insp. Marcin Kotulski