Wydział Prewencji - KPP Puławy

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik - nadkom.Marcin Koper

Zastępca Naczelnika - nadkom. Waldemar Łazuga

p.o. Zastępca Naczelnika - asp. szt. Marcin Frącek

Sekretariat Wydziału Prewencji czynny w godzinach od 7:30 do 15:30

telefon 47 812 32 85

fax 47 812 32 44