Komenda - Komenda Powiatowa Policji w Puławach - KPP Puławy

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Budynek KPP w Puławach przed budynkiem stoją trzy radiowozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Adres:

ulica Wojska Polskiego 6

24 - 100 Puławy

e-mail: dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

telefon 47 812 32 90

fax 47 811 17 39


Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.

Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.