Oficer prasowy - KPP Puławy

Oficer prasowy

Oficer prasowy

Oficer prasowy

podkom. Ewa Rejn - Kozak

telefon komórkowy 601 579 472

telefon stacjonarny 47 812 32 25

e-mail: rzecznik.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poza stałymi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji jedynie o poważnych zdarzeniach bieżących.