Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

- przemoc domową

z  terenu powiatu puławskiego mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:


Miasto Puławy


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

24 – 100 Puławy ulica Leśna 17

telefon (81) 458 69 78, fax (81) 458 62 09

Dyrektor - Beata Wagner

Zakres świadczonych usług: 

Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:

- wspierania ofiar przemocy domowej,

- rozwiązywania problemów wychowawczych,

- konfliktów małżeńskich,

- kryzysów  rozwojowych,

- interwencji domowej,

-pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Rzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Puławach

24 - 100 Puławy, ulica Leśna 17
 
Telefon kontaktowy do przewodniczącej: telefon fax 81-458-6978, telefon komórkowy 503657055
 

Zakres świadczonych usług:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Puławach

ulica Kołlątaja 64, 24 - 100 Puławy

W ośrodku skorzystać można z bezpłatnej pomocy psychologa, psychologa dziecięcego, pedagoga, psychoterapeuty,

radcy prawnego oraz pracownika socjalnego (w godzinach od 09:00 do 21:00).


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (cały powiat)

dyrektor - Małgorzata Suszek - Zawadzka

Aleja Królewska 3, 24 – 100 Puławy

telefon (81) 888 53 06, (81) 888 04 92,

adres internetowy: www.pcpr.pulawy.pl

e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

ul. Kołłątaja 64, 24 – 100 Puławy

telefon 81 458 67 78


Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

(dawna nazwa Centrum Interwencji Kryzysowej)

Program Pomocy Całodobowej

ulica Wólka Profecka 26

telefon (81) 888 04 20, (81) 458 62 22, fax (81) 458 62 21 – zadzwonić, by przełączyli na fax

bezpłatna całodobowa infolinia – 800 306 833


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (cały powiat)

ulica Centralna 16; 24 – 100 Puławy

telefon (81) 887 20 78

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (cały powiat)

bezpłatna infolinia – 800 120 002

 

teren powiatu puławskiego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

ulica Rynek 14, 24-105 Baranów, telefon 81 883-41-54

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu

ulica Lubelska 21, 24 - 123 Janowiec, telefon 81 88-15-504, 502 710 622

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

ulica Lubelska 32/34, 24 - 120 Kazimierz Dolny, telefon 81 881-01-53, 882-04-38

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli

ulica Pożowska 3a, 24 - 130 Końskowola, telefon 81 881-69-09

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli

ulica Lubelska 81A, 24-130 Końskowola

wsparcie psychologiczne, poradnictwo

Wtorek 14.00-15.00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

ulica Lubelska 45, 24 - 170 Kurów, telefon 81 881-14-90

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markuszowie

ulica Marka Sobieskiego 1, 24 - 173  Markuszów, telefon 81 881-80-71

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

ulica Kolejowa 7, 24 - 150 Nałęczów, telefon 81 50-14-481, 513 163 393, 513 177 989

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

ulica Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy, telefon 81 889--5-06, 889-05-07, 08

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy

ulica Lubelska 39, 24 - 160 Wąwolnica, telefon 81 88-25-051

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie

ulica Powstania Styczniowego 15, 24 - 103 Żyrzyn, telefon 81 881-42-68

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie powiatu puławskiego

prowadzony na podstawie art. 46 a ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (cały powiat)

dyrektor - Małgorzata Suszek - Zawadzka

Aleja Królewska 3, 24 – 100 Puławy

telefon (81) 888 53 06, (81) 888 04 92,

adres internetowy: www.pcpr.pulawy.pl

e-mail: pcpr_pul@tlen.pl

bezpłatna infolinia 800 110 001

Poradnictwo prawne - czwartek godz. 15:00 - 17:00

Poradnictwo psychologiczne - poniedziałek godz. 8:00 - 16:00, wtorek-piątek godz.  7:00 - 18:00

Poradnictwo rodzinne - poniedziałek godz. 8:00 - 16:00, wtorek-piątek godz.  7:00 - 18:00

Miejsca całodobowe (Hostel dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej) - 8 miejsc

 

Starostwo Powiatowe w Puławach

Aleja Królewska 19, 24 - 100 Puławy, tel. 81 886 11 00, fax 81 886 11 79

adres internetowy: www.pulawy.powiat.pl, ades e-mail: starostwo@pulawy.powiat.pl

 

Poradnictwo prawne (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej):

Punkt I - Puławy, Aleja Królewska 3, poniedziałek - piątek, godz. 8:00-12:00

Punkt II - Puławy, Aleja Królewska 3, poniedziałek - piątek, godz. 12:00 - 16:00

Punkt III - Nałęczów, ulica Głębocznica 23a, poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 12:00

Punkt IV - o charakterze mobilnym:

Baranów, ulica Rynek 14 (siedziba UG), poniedziałek, godz. 8:00-12:00

Końskowola, ulica Lubelska 93 (siedziba GOK), wtorek, godz. 8:00 - 12:00

Janowiec, ulica Radomska 2 (siedziba UG), środa, godz. 8:00 - 12:00

Kurów, ulica I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej), czwartek, godz. 8:00 - 12:00

 

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

ul. Mickiewicza 2A, 24 - 100 Puławy, telefon 81 888 42 20, fax: 81 888 42 19, e-mail: psozp@poczta.onet.pl

infolinia 800 306 833

 

Fundacja "Praesterno" - Ośrodek w Puławach

ulica Czartoryskich 8, 24 - 100 Puławy, telefon 603 772 230, 600 671 677, 605593 864, 695 883 488, e-mail: pulawy@praesterno.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" - Filia w Puławach

ulica Słowackiego 32, 24 - 100 Puławy, telefon 601 561 250, e-mail: poczta@agape.lublin.pl

 

Stowarzyszenie "Barwy Tęczy"

ulica Radomska 47A, 24 - 100 Góra Puławska, telefon 604 057 939, 882 019 887, e-mail: barwy.tęczy378@gmail.com

 

Stowarzyszenie Rodzina

ulica Piramowicza 12, 24 - 100 Puławy, telefon 535 458 074, e-mail: stowarzyszenie@rodzina.pulawy.pl

 

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne Pod Wezwaniem Św. Anny

ulica Zamkowa 6, 24 - 120 Kazimierz Dolny, telefon 732 889  060, e-mail: stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony