Zielona strefa

Zielona Strefa

 

Zgłoś popełnione przestępstwo i wykroczenie przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu pod poniższy adres e-mail:

pg@lu.policja.gov.pl

michal.kot@lu.policja.gov.pl

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. „

 „Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”

(art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

„Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”

(art. 2 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Powrót na górę strony